Image

Dječji vrtić «Ježić» osnovan je 22.03.1996. godine temeljem Odluke o osnivanju predškolske ustanove Općinskog vijeća Baška Voda. Tom Odlukom vrtić se osamostalio i izdvojio iz DV «Marica Sržić» Makarska te su formirane 2 skupine djece.

 

Danas je Dječji vrtić «Ježić» predškolska ustanova u kojoj se svake godine upiše oko 70 djece raspoređenih u četiri odgojne skupine Vrtić je organiziran kao 6- satni program za djecu od navršene treće godine života do polaska u školu. Za polaznike vrtića se organizira i ljetni rad u jutarnjoj smjeni.

 

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u našem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama. Otvorenošću, fleksibilnošću, pozitivnim odgojnim utjecajima nastojimo uspostaviti dobru suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.
U vrtiću je organiziran kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u sklopu redovitog programa rada predškolske ustanove.

Kada je rezultat dječji osmijeh, ni jedan posao nije težak.

Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Ivana Jurišić, univ. bacc. praesc. educ.
© 2024. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Sva prava pridržana.
Designed by WebMark.
Image