DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Odluka o ljetnom radu

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA

Klasa : 601-05/20-5

Urbroj: 2147/20-1-02-20-3

Baška Voda , 24. lipnja 2020.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić je na svojoj 39. sjednici održanoj elektronskim putem donijelo slijedeću                    

                                                                           ODLUKU

Zbog epidemiološke situacije ove 2020. godine u ljetni rad vrtića od 1.7. -24. 8. 2020. mogu se upisati:

-djeca koja nisu pohađala Vrtić a podnijela su zahtjev za upis u Vrtić u pedagoškoj 2020./21. godini kao novi korisnici ( uvjet: napunjene tri godine života)

- djeca koja kreću u prvi razred

Zahtjevi za upis se mogu preuzeti u Vrtiću.

                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                       Danijela Svalina