DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

ODLUKA O REZULTATIMA UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./21

Dječji vrtić Ježić Baška Voda

Klasa: 034-01/20-02/01

Urbroj: 2147/02-1-02-20-1

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ježić Baška Voda, Upravno vijeće Vrtića dana 18. lipnja 2020. godine donosi

 

                                                         ODLUKU  

                                O REZULTATIMA UPISA DJECE U

             PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA

                                 PEDAGOŠKU GODINU 2020. /21.

 

 1. Svi zahtjevi za upis djece u 6-satni program u pedagoškoj godini 2020./21.dosadašnjih korisnika, djece koja pohađaju Vrtić i novih korisnika , djece koja se prvi put upisuju u Vrtić i ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić su pozitivno riješena. Sva su djeca upisana.

 

 1. Djeca koja ne ispunjavaju uvjet za vrtić- do 31. 8. 2020. nemaju navršene tri godine živote, uvrštavaju se na listu čekanja. Kad ispune uvjet mogu pohađati vrtić u poslijepodnevnoj mlađoj skupini.

               Upisni brojevi djece : 15, 25 i 57.

 

 1. Žalba protiv Odluke o rezultatima upisa podnositelj zahtjeva ima pravo uložiti u pisanom obliku Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana objave rezultata.

 

 1. Pedagoška godina počinje 1. rujna 2020.

 

                                                     Starija skupina ujutro

                                             Redni broj   / upisni broj djeteta

 1. 32
 2. 3
 3. 2
 4. 60
 5. 61
 6. 5
 7. 17
 8. 8
 9. 4
 10. 26
 11. 33
 12. 36
 13. 35
 14. 59
 15. 1
 16. 55
 17. 47
 18. 30
 19. 11
 20. 58

 

                                               Mlađa skupina jutro

                                       Redni broj / upisni broj djeteta

 1. 14
 2. 51
 3. 43
 4. 42
 5. 49
 6. 50
 7. 56
 8. 48
 9. 12
 10. 39
 11. 46
 12. 13

 

 

                                       Starija skupina poslijepodne

                                        Redni broj / upisni broj djeteta

 1. 40
 2. 7
 3. 37
 4. 29
 5. 16
 6. 54
 7. 20
 8. 53
 9. 23
 10. 44
 11. 24
 12. 19
 13. 28
 14. 22
 15. 6
 16. 21
 17. 10

 

                                     Mlađa skupina poslijepodne

                                       Redni broj / upisni broj djeteta

 1. 52
 2. 9
 3. 27
 4. 18
 5. 31
 6. 34
 7. 38
 8. 41
 9. 45

 

 

 

                                                               Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                 Danijela Svalina