DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

OGLAS ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/20.

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA
Klasa: 034-01/19-01/01
Urbroj: 2147/02-1-01-19-01

OGLAS
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./20.


Dječji vrtić Ježić Baška Voda primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja u prostoru Vrtića , Podspiline 2. od 20. 05. - 31.5. 2019. u vremenu od 08:00 do 11:00 sati i od 14:00 do 15:00 sati (ponedjeljak, utorak, srijeda i petak) 14:00 do 18:00 (četvrtak).

NOVI POLAZNICI

DOKUMENTI ZA UPIS:
1. popunjen zahtjev za upis
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta i preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
3. rodni list djeteta
4. liječnička potvrda za dijete o sposobnosti pohađanja vrtića
5. nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb za dijete s teškoćama u razvoju ili potvrda nadležne zdravstvene ustanove o eventualnim smetnjama u razvoju
6. rješenje o skrbništvu
7. preslike dokumenata kojim se dokazuje prednost djeteta pri upisu u Vrtić

Prednost imaju:
* obveznici programa predškole - direktan upis
* djeca žrtava i invalida Domovinskog rata
* djeca bez oba roditelja, u udomiteljskoj obitelji ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
* djeca zaposlenih roditelja – oba roditelja rade
* teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja
* djeca samohranih zaposlenih roditelja
* djeca iz obitelji s troje i više djece
* djeca s teškoćama u razvoju
* djeca u obitelji koja živi u teškim socijalnim uvjetima
* djeca čiji roditelji primaju doplatak za djecu

Pobliže informacije o načinu podnošenja prijave za upis i postupku upisa možete dobiti u Vrtiću, na tel. 021 620 444 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Starim polaznicima osigurava se upis u novu pedagošku godinu podnošenjem zahtjeva za upis – dobiva se u Vrtiću.

Prije podnošenja zahtjeva za upis djece koja pohađaju Vrtić za novu pedagošku 2019/2020. godinu podmiriti dospjele obaveze prema Vrtiću.
Rezultati upisa bit će objavljeni 01.07.2019. na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića.

Baška Voda, 13. svibnja 2019.


Ravnateljica
Jasminka Križanović

Preuzimanje priloga: