DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

NATJEČAJ za radno mjesto LOGOPED/ICA

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 91/13 ) Upravno vijeće Djećjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. LOGOPED/ ICA - na pola radnog vremena do 30. lipnja 2021


Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u djećjem vrtiću (NN broj 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu (elektronski zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić Baška Voda, Podspiline 2, 21 320 Baška Voda s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Ježić Baška Voda da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Preuzimanje priloga: