DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Natječaj za asistenta / pomagača / pomagačicu u nastavi

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
asistenta / pomagač/ ica u nastavi
za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. 05. 2018.


Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju , VŠS ili VSS pedagoških studija

 Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
DV Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65,
21 320 Baška Voda
s naznakom «za natječaj».

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 02.02.2018. do 10.02.2018.