DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Natječaj za radna mjesta: odgojitelj/ica, pedagog/ica i viša medicinska sestra

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta


1. ODGOJITELJ /ICA – na puno radno vrijeme  do  30. lipnja 2018.
2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.
3. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.

 

Uvjeti: prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07) I 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).   

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i  94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u  roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić  Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65,
21 320 Baška Voda  s naznakom «za natječaj».

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 14. 07. 2017. do 22. 07. 2017.