DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

1. ODGOJITELJ / ICA – na puno radno vrijeme  do  30. lipnja 2017.Uvjeti: prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07) I 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i  94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u  roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić  Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65,
21 320 Baška Voda  s naznakom «za natječaj».
Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Baška Voda, 12. 08. 2016.