DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
1. ODGOJITELJ/ICA – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene radnice na bolovanju

 

Uvjeti: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci ).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV JEŽIĆ Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65,
21 320 BaškaVoda s naznakom «za natječaj».
Nepotpune i nepravovaljane prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.