DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Na temelju članka 54. Statuta Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda , a u svezi člankom 26. stavka 1 Zakona o radu (NN 93/14 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj 18. ožujka 2022. donosi

  PRAVILNIK O RADU

 

Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda Klasa: 021-05/14-01-14-30 Urbroj: 2147/02-01-14/1 od 6. studenog 2014.,  a vezano uz Odluku Vlade Republike Hrvatske uvjetovano epidemijom COVID-19, ravnateljica Vrtića upućuje slijedeću;

Poštovani roditelji,

u skladu s Odlukom Općine Baška Voda o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Ježić, od dana 16. ožujka 2020. Dječji vrtić će organizirati rad u jutarnjoj smjeni do 14,00 sati za djecu roditelja koji nemaju mogućnost osigurati njihovo čuvanje i ostanak kod kuće.