DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Sadržaj izdvojen po datumu: Utorak, 19 Listopad 2021

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radna  mjesta 

  • 1. LOGOPED/ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2022.
  • 2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2022. 

Uvjeti: prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).   

  • 3. ASISTENT / POMAGAČ/ICA U NASTAVI  - za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. lipnja 2022

Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju VŠS ili VSS pedagoških studija 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 
- životopis,  dokaz o stručnoj spremi,  potvrdu o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i  94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić  Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda  s naznakom «za natječaj».
Nepravovremene  prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Ježić Baška Voda da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

 Baška Voda, 18. listopada 2021. 

Objavljeno u Natječaji