DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radna  mjesta 

 • 1. LOGOPED/ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2022.
 • 2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2022. 

Uvjeti: prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).   

 • 3. ASISTENT / POMAGAČ/ICA U NASTAVI  - za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. lipnja 2022

Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju VŠS ili VSS pedagoških studija 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 
- životopis,  dokaz o stručnoj spremi,  potvrdu o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i  94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić  Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda  s naznakom «za natječaj».
Nepravovremene  prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Ježić Baška Voda da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

 Baška Voda, 18. listopada 2021. 

Dječji vrtić Ježić 

Baška Voda 

Baška Voda, 30. kolovoza 2021. 

 

                                                                 OBAVIJEST ZA RODITELJE  / SKRBNIKE 

 

 

Poštovani roditelji/ skrbnici,

 

Vrtić počinje s redovitim radom 1. rujna 2021. 

Obavještavamo vas da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja objavilo  Upute HZJZ za vrtiće, osnovne i srednje škole u školskoj godini 2020./21. 

Nadalje se provode sljedeće mjere :

 • Roditelj/ skrbnik ne dolazi u pratnji djeteta ako ima simptome zarazne bolesti ( npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju , poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) , ako im je izrečena mjera  samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 • Da ne dovode dijete u ustanovu ukoliko : 
 • Ima simptome zarazne  bolesti(npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje 
 • Ima izrečenu mjeru samoizolacije 
 • Imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19 
 • Roditelji / skrbnici su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu . U slučaju povišene tjelesne temperature i drugih znakova zaraznih bolesti ne dovoditi dijete već o tome obavijestiti odgojitelja.
 • Zadržavanje roditelja ( do 15 min ) moguće je samo kod prilagodbe djece na novu sredinu. 
 • Svaki roditelj koji boravi u skupini treba se potpisati u bilježnicu evidencije neovlašteni osoba. 
 • Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak najmanje 1,5 m , a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke, dezinficira potplate na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje, 
 • Roditelj obavezno nosi masku. 

 

S poštovanjem, 

 

                                                                                                      ravnateljica 

                                                                                             Jasminka  Križanović

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA

Klasa: 034-01/21-01/01

Urbroj: 2147/02-21-01-1-1

 

                                              OGLAS ZA UPIS   DJECE U PROGRAM

PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./22.

 

Prijave za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja obaviti će se od utorka, 18. svibnja 2021. do ponedjeljka, 31. svibnja 2021. elektronskim putem

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili preporučeno na adresu : Dječji vrtić Ježić Baška Voda , Podspiline 2, 21320 Baška Voda

Zahtjevi za upis djece- novih i starih polaznika mogu se preuzeti na web stranici Vrtića ili u vrtiću.

 

NOVI   POLAZNICI

Dokumenti za upis:

 1. zahtjev za upis i upitnik za roditelje
 2. uvjerenje o prebivalištu djeteta ili preslik osobne iskaznice i preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika      
 3. rodni list djeteta
 4. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno

 

 1. nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb za dijete s       teškoćama u razvoju ili potvrda nadležne zdravstvene ustanove o eventualnim smetnjama u razvoju
 2. rješenje o skrbništvu

 

Preslike dokumenata kojim se dokazuje prednost djeteta pri upisu u Vrtić

Prednost imaju :

- obveznici programa predškole- direktan upis

          - djeca žrtava i invalida Domovinskog rata

          - djeca bez oba roditelja, u udomiteljskoj obitelji ili bez odgovarajuće roditeljske  

               skrbi

        - djeca oba zaposlena roditelja            

        - teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja

      - djeca samohranih zaposlenih roditelja

      - djeca iz obitelji s troje i više djece

       - djeca s teškoćama u razvoju

       - djeca u obitelji koja živi u teškim socijalnim uvjetima

       - djeca čiji roditelji primaju doplatak za djecu

 

STARI POLAZNICI

Starim polaznicima osigurava se upis u novu pedagošku godinu podnošenjem zahtjeva za upis.

Prije podnošenja zahtjeva za upis djece koja pohađaju Vrtić za novu pedagošku 2021. /22. godinu   podmiriti dospjele obaveze prema Vrtiću.

 

Pobliže informacije o načinu podnošenja prijave za upis i postupku upisa možete dobiti u Vrtiću, na tel. 021 620 444 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svaki zahtjev će povratno dobiti svoj urudžbeni broj na mail ili sms.

Rezultati upisa bit će objavljeni 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis djece u Vrtić.

 

Baška Voda, 11. svibnja 2021.                               

 

                                                                                              ravnateljica    

                                                                                    Jasminka Križanović

 

Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 91/13 ) Upravno vijeće Djećjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. LOGOPED/ ICA - na pola radnog vremena do 30. lipnja 2021


Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u djećjem vrtiću (NN broj 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu (elektronski zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić Baška Voda, Podspiline 2, 21 320 Baška Voda s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Ježić Baška Voda da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dječji vrtić Ježić

Baška Voda

                                                       Obavijest za roditelje/ skrbnike

Poštovani roditelji /skrbnici,

Vrtić počinje s redovitim radom 1. rujna 2020.

Obavještavamo vas da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja 24. kolovoza 2020. godine objavio nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Nadalje se provode sljedeće mjere :

 • roditelj /skrbnik ne dolazi u pratnji djeteta ako ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 • ne dovodi dijete u ustanovu ukoliko:
 • ima simptome zarazne bolesti ( npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje
 • ima izrečenu mjeru samoizolacije
 • imaju saznanje da je zaraženo s COVID-19
 • Roditelji / skrbnici su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu. U slučaju povišene tjelesne temperature i drugih znakova zaraznih bolesti ne dovoditi dijete već o tome obavijestiti odgojitelja.

Zadržavanje roditelja (do 15 min) moguće je samo kod prilagodbe djece na novu sredinu.

Svaki roditelj koji boravi u skupini treba se potpisati u bilježnicu evidencije neovlaštenih osoba.

Roditelji ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke , dezinficira poplate na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje.

Roditelj obavezno nosi masku.

S poštovanjem,

                                                                                                 ravnateljica

                                                                                               Jasminka Križanović

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

 • 1. LOGOPED /ICA – pola radnog vremena do 31. kolovoza 2020.
 • 2. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2020.
  Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 I 94/13) I Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN broj 133/97).
 • 3. ASISTENT/ POMAGAČ/ICA U NASTAVI za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. lipnja 2020.
  Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju m VŠS ILI VSS pedagoških studija

Kandidati za prijavu na natječaj prilažu:
životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN BR, 10/97, 107/07I 94/13) dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu i elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu :
DV Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda s naznakom „za natječaj“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Baška Voda , 10. prosinca 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta

 • 1. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2020.
 • 2. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2020.

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 I 94/13) I Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).
Kandidati za prijavu na natječaj prilažu:
Životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci) i sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN BR, 10/97, 107/07I 94/13) dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o radnom stažu i elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu :
DV Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda s naznakom „za natječaj“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj vrijedi od 16. 09. do 24. 9. 2019.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94 /13) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda na sjednici održanoj dana 07. veljače 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda


Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na pola radnog vremena na razdoblje od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti :
- životopis
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
- izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno o ne vođenju kaznenog niti prekršajnog postupka (ne starije od dana objave natječaja).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić Ježić Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda, s naznakom: «za natječaj», u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Predsjednica Upravnog vijeća
Danijela Svalina

 

Klasa: 112-06/19-01/01-1
Urbroj: 2147/02-1-02-19/1
Baška Voda, 15. veljače 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. LOGOPED/ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radna mjesta


1. ODGOJITELJ / ICA – na puno radno vrijeme na neodređeno
2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2019.
3. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
asistenta / pomagač/ ica u nastavi
za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. 05. 2018.


Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju , VŠS ili VSS pedagoških studija

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radna mjesta


1. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.
2. LOGOPED /ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta


1. ODGOJITELJ /ICA – na puno radno vrijeme  do  30. lipnja 2018.
2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.
3. VIŠA MEDICINSKA SESTRA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto
1.  LOGOPED/ ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
   za radno mjesto

1.  LOGOPED/ ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

1. ODGOJITELJ / ICA – na puno radno vrijeme  do  30. lipnja 2017.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto
1. ODGOJITELJ / ICA – na puno radno vrijeme do povratka odsutne djelatnice
najduže do 30. lipnja 2016.
2. LOGOPED / ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2016.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda, dana 06. 03. 2015. , donijelo je
ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ ICA – puno radno vrijeme , 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene radnice na bolovanju.

Ova Odluka o poništenju natječaja će se objaviti na isti način kao i natječaj od 26. 02. 2015. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
1. ODGOJITELJ/ICA – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene radnice na bolovanju

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta  Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda, Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)
na pola radnog vremena


Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine na pola radnog vremena.