DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

OBAVIJEST O RADU DJEČJEG VRTIĆA OD 25. SVIBNJA 2020.

 

Obavještavaju se roditelji/skrbnici djece upisane u Dječji vrtić Ježić Baška Voda da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo dao nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid -19 vezano za rad predškolskih ustanova koje će se primjenjivati od 25. svibnja 2020.

Sukladno Uputama omogućava se uključivanje sve djece upisane u Dječji vrtić.

Važno je da roditelji/ skrbnici budu upoznati s uputama HZJZ :

- da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,

-da ne dovode u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

Dječji vrtić Ježić Baška Voda će provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja i suzbijanja epidemije Covid-19 sukladno uputama HZJZ.

                                                                                          ravnateljica

                                                                                   Jasminka Križanović

 

 

Preuzimanje priloga: