Latest Tips & Tricks About Baby Care

Credibly benchmark worldwide applications before a plug play processes dramatically.

Upisi u vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji,

Prijave za upise u pedagošku godinu 2022./23. vršiti će se i putem aplikacije e- upisi.
Aplikacija će biti otvorena od 16. srpnja do 21. srpnja 2022. godine. U aplikaciju ulazite
putem linka https://vrtici.e-upisi.hr/.  U prilogu se nalaze i upute za roditelje.
Aplikaciji možete pristupiti putem sustava e-Građani, na koji se možete prijaviti korištenjem
bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na
https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).
Molimo roditelje, koji nisu u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije e- upisi da nazovu
vrtić ili na mob. 098887469 i dogovore termin za prijavu u vrtiću. (najkasnije do 20. srpnja)

S poštovanjem,

ravnateljica
Jasminka Križanović

 

Preuzimanje priloga: Natječaj e-upisi .docx

Oglas za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./23.

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA
Klasa: 034-01/22-01-01
Urbroj: 2147/25-22-01-1

OGLAS
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./23.

 

Prijave za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja obavit će se od 18. svibnja 2022. godine do 31. svibnja 2022. osobno, elektronskim putem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili preporučeno na adresu Dječji vrtić Ježić Baška Voda, Podspiline 2, 21320 Baška Voda.NOVI POLAZNICI

DOKUMENTI ZA UPIS:
1. zahtjev za upis
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta i preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
3. rodni list djeteta
4. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Vrtić zajedno sa potvrdom da je dijete uredno cijepljeno
5. nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb za dijete s teškoćama u razvoju ili potvrda nadležne zdravstvene ustanove o eventualnim smetnjama u razvoju
6. rješenje o skrbništvu
7. preslike dokumenata kojim se dokazuje prednost djeteta pri upisu u Vrtić

Prednost imaju:
* obveznici programa predškole - direktan upis
* djeca žrtava i invalida Domovinskog rata
* djeca bez oba roditelja, u udomiteljskoj obitelji ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
* djeca oba zaposlena roditelja
* teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja
* djeca samohranih zaposlenih roditelja
* djeca iz obitelji s troje i više djece
* djeca s teškoćama u razvoju
* djeca u obitelji koja živi u teškim socijalnim uvjetima
* djeca čiji roditelji primaju doplatak za djecu

STARI POLAZNICI

Starim polaznicima osigurava se upis u novu pedagošku godinu podnošenjem zahtjeva za upis.
Prije podnošenja zahtjeva za upis djece koja pohađaju Vrtić za novu pedagošku godinu 2022./23. godinu potrebno je podmiriti dospjele obaveze prema Vrtiću.
Pobliže informacije o načinu podnošenja prijave za upis i postupka u upisa možete dobiti u Vrtiću na tel. 620 444 ili na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Svaki zahtjev će povratno dobiti svoj urudžbeni broj.
Rezultati upisa bit će objavljeni najkasnije 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis djece u Vrtić.Baška Voda, 10. svibnja 2022.


Ravnateljica
Jasminka Križanović

 

Preuzimanje priloga:

Oglas za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./23. .docx

Zahtjev za upis djeteta - novi korisnik .doc

Odluka o ljetnom radu

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA

Klasa : 601-05/20-5

Urbroj: 2147/20-1-02-20-3

Baška Voda , 24. lipnja 2020.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić je na svojoj 39. sjednici održanoj elektronskim putem donijelo slijedeću

ODLUKU

Zbog epidemiološke situacije ove 2020. godine u ljetni rad vrtića od 1.7. -24. 8. 2020. mogu se upisati:

-djeca koja nisu pohađala Vrtić a podnijela su zahtjev za upis u Vrtić u pedagoškoj 2020./21. godini kao novi korisnici ( uvjet: napunjene tri godine života)

- djeca koja kreću u prvi razred

Zahtjevi za upis se mogu preuzeti u Vrtiću.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Danijela Svalina

 

Preuzimanje priloga:

Odluka o ljetnom radu .docx

Image

Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda

Adresa: Podspiline 2, Baška Voda
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65, Baška Voda
Tel: 021/ 620 444
Fax: 021/ 620 444
E-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-com.hr
Matični broj: 1253964
OIB: 55626933145
IBAN: HR8323900011101092810
Osnivač: Općina Baška Voda
Ravnateljica: Jasminka Križanović
Sva prava pridržana. Copyright © 2022. Dječji vrtić "Ježić" Baška Voda. Designed by WebMark.
Image