DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Dobrodošli na internet stranice dječjeg vrtića "Ježić"

vrtic jezic

 • 1_13720798215.jpg
 • 1_13720798472.jpg
 • 1_13725075692.jpg
 • 1_137102156252.jpg
 • 1_137250809949.jpg
 • 1_137250830251.jpg
 • 1_13575896309953.jpg
 • OGLAS ZA UPIS OGLAS ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./23.

  12 Svi 2022

  DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA
  Klasa: 034-01/22-01-01
  Urbroj: 2147/25-22-01-1

  OGLAS
  ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./23.

  Više
 • Pravilnik o radu

  22 Ožujak 2022

  Na temelju članka 54. Statuta Dječjeg vrtića JEŽIĆ Baška Voda , a u svezi člankom 26. stavka 1 Zakona o radu (NN 93/14 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj 18. ožujka 2022. donosi

    PRAVILNIK O RADU

   

  Više
 • Natječaj za radna mjesta LOGOPED/ICA, PEDAGOG/ICA, ASISTENT

  19 Listopad 2021

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 )   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ježić Baška Voda raspisuje

  NATJEČAJ
  za radna  mjesta 

  • 1. LOGOPED/ICA – na pola radnog vremena do 30. lipnja 2022.
  • 2. PEDAGOG/ICA – 2 sata tjedno do 30. lipnja 2022. 

  Uvjeti: prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97).   

  • 3. ASISTENT / POMAGAČ/ICA U NASTAVI  - za rad s djecom s teškoćama, na pola radnog vremena do 30. lipnja 2022

  Uvjeti: srednja škola u četverogodišnjem trajanju VŠS ili VSS pedagoških studija 

  Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 
  - životopis,  dokaz o stručnoj spremi,  potvrdu o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariju od 6 mjeseci ) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i  94/13.), dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DV Ježić  Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda  s naznakom «za natječaj».
  Nepravovremene  prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

  Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Ježić Baška Voda da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

   

   Baška Voda, 18. listopada 2021. 

 • Natječaj 2021.

  18 Listopad 2021

 • Obavijest

  31 Kolovoz 2021

  Dječji vrtić Ježić 

  Baška Voda 

  Baška Voda, 30. kolovoza 2021. 

   

                                                                   OBAVIJEST ZA RODITELJE  / SKRBNIKE 

   

   

  Poštovani roditelji/ skrbnici,

   

  Vrtić počinje s redovitim radom 1. rujna 2021. 

  Obavještavamo vas da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja objavilo  Upute HZJZ za vrtiće, osnovne i srednje škole u školskoj godini 2020./21. 

  Nadalje se provode sljedeće mjere :

  • Roditelj/ skrbnik ne dolazi u pratnji djeteta ako ima simptome zarazne bolesti ( npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju , poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) , ako im je izrečena mjera  samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
  • Da ne dovode dijete u ustanovu ukoliko : 
  • Ima simptome zarazne  bolesti(npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje 
  • Ima izrečenu mjeru samoizolacije 
  • Imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19 
  • Roditelji / skrbnici su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu . U slučaju povišene tjelesne temperature i drugih znakova zaraznih bolesti ne dovoditi dijete već o tome obavijestiti odgojitelja.
  • Zadržavanje roditelja ( do 15 min ) moguće je samo kod prilagodbe djece na novu sredinu. 
  • Svaki roditelj koji boravi u skupini treba se potpisati u bilježnicu evidencije neovlašteni osoba. 
  • Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak najmanje 1,5 m , a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke, dezinficira potplate na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje, 
  • Roditelj obavezno nosi masku. 

   

  S poštovanjem, 

   

                                                                                                        ravnateljica 

                                                                                               Jasminka  Križanović