DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

REZULTATI UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./18. GODINU

Dječji vrtić Ježić Baška Voda
Klasa: 034-01/17-02/01
Urbroj: 2147/02-1-02-17-3

Upravno vijeće Vrtića je dana 30. lipnja 2017. godine donijelo

ODLUKU
O  REZULTATIMA UPISA  DJECE
U  PROGRAM  PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA
PEDAGOŠKU GODINU  2017./18. GODINU


JUTARNJE SKUPINE

1. NINO SIKAVICA                                   29.06. 2010.
2. MARIO CVITANOVIĆ                         10. 03. 2011.
3. VITO MEDVEŠEK                               09. 04. 2011.
4. ANTONIO LEKO                                 04. 08. 2011.
5. FILIP VIDULIN                                   11. 01. 2012.
6. MIŠE SVALINA                                   12. 01. 2012.
7. IVANO ČOVIĆ                                     22. 01. 2012.
8. LUCIJA SIKAVICA                             03. 02. 2012.
9. LOVRE TOPIĆ                                    20. 03. 2012.
10. LUCIANA BRADARIĆ ŠLJUJO          21. 03. 2012.
11. ILIJA VUKOVIĆ                                 11. 04. 2012.
12. PATRIK IVAN RIBAREVIĆ               10. 06. 2012.
13. MARKO ANDRIJAŠEVIĆ                 13. 06. 2012.
14. JAKOV DEDIĆ                                 31. 08. 2012.
15. JOSIP BRAČIĆ                                  6. 11. 2012.
16.LUKA BAĆAK                                  13. 11. 2012.
17.LUCIJA MANDARIĆ                       07. 12. 2012.
18. FILIP BANJAC                                06. 01. 2013.

1. ŠIMUN PETAR PERASIĆ               03. 08. 2012.
2. PETAR VIDULIN                           23. 04. 2013.
3. MATEJ TOPIĆ                              07. 08. 2013.
4. MATKO IVANDIĆ                        08. 09. 2013.
5. LUKA CAREVIĆ                           15. 11. 2013.
6. IVAN BRNIĆ                                 17.12. 2013.
7. RITA BRNIĆ                                 17. 12. 2013.
8. LARA BULJUBAŠIĆ                    03. 02. 2014.    
9. PIA MATIJAŠEVIĆ                     11. 02. 2014.
10. TAMARA ANDRIJAŠEVIĆ         17. 07. 2014.
11. LUKA RADIĆ                              01. 08. 2014.


POPODNEVNE SKUPINE

1.  LARA TOPIĆ                                     05. 11. 2010.
2.  JELENA LJUBIČIĆ                           22. 04. 2011.
3. IVAN ARAPOVIĆ                                07. 07. 2011.
4. EVA LOZIĆ                                         31. 07. 2011.
5. MARIN PEROVIĆ                              04. 08. 2011.
6.  NIKOLA STANIČIĆ                            27. 09. 2011.
7. JARA SEJFULAI                                 15. 10. 2011.
8.  TOMISLAV LOZIĆ                             09. 12. 2011
9. NIKOLAS KAPOR                              22 .12.2011. 
10.  MIHAEL TOPIĆ                              24. 12. 2011.
11. TAMAS PATRIK BABIĆ                   19. 01. 2012.
12.  NINA CAREVIĆ                               11. 03. 2012.
13.  KIRA MIRZOYAN                            14. 03. 2012.
14. ROKO RADOJKOVIĆ                        24. 03. 2012.
15. MARKO ERSTIĆ                               01. 04. 2012.
16. MATE GRANIĆ                                21. 05. 2012.
17. LEO FRANIĆ                                    07. 10. 2012.
18. LORENZO CVITANOVIĆ                13. 03. 2013.

1. MELANI PECOLLAJ                       20. 01. 2013.
2. FILIP ŠABIĆ                                    25. 11. 2013.
3. MARGERITA GRANIĆ                    14. 03. 2013.
4. MICHELE DANESE                        04. 06. 2013.
5.  ADRIANA URTIĆ                           11. 06. 2013.
6. LANA JURIŠIĆ                                27. 06. 2013.
7. MIŠE JURIŠIĆ                                 02. 07. 2013.
8. VIKTOR KIKOVIĆ                          19. 07. 2013.
9. RINO RADIĆ                                   06. 11. 2013.
10. PETRA UJEVIĆ                           03. 03. 2014.
11.  GABRIELA STANIČIĆ               13. 03. 2014.
12.. MARKO CAREVIĆ                      14. 04. 2014.
13.  DARIO JOZIPOVIĆ JAHIĆ       27. 04. 2014.


Žalbu protiv Odluke o  rezultatima upisa  podnositelj zahtjeva ima pravo uložiti u pisanom obliku Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana objave rezultata.
Prilikom dolaska u Vrtić stari polaznici Vrtića trebaju donijeti potvrdu liječnika za prijem u predškolsku organizaciju - provjera statusa o cijepljenju.
 (Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima NN br. 105/02 i 55/06)