DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./18.

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA
Klasa: 034-01/17-01/01
Urbroj: 2147/02-1-01-17-01


OGLAS
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./18.

 

Dječji vrtić Ježić Baška Voda primat će zahtjeve za upis djece  predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja u prostoru Vrtića , Podspiline 2.
od 18. svibnja 2017.   do 31. svibnja  2017.
u vremenu od 7:00 – 11:00  i od 14:00 – 15: 00 sati.

NOVI  POLAZNICI
DOKUMENTI ZA UPIS:
1. popunjen zahtjev  za upis ( dobiva se u vrtiću)
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta i preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika  
3. rodni list djeteta
4. liječnička potvrda za dijete  o sposobnosti pohađanja vrtića
5. nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb za dijete s  teškoćama u razvoju ili potvrda nadležne zdravstvene ustanove o eventualnim smetnjama u razvoju  
6. rješenje o skrbništvu
7. preslike dokumenata kojim se dokazuje prednost djeteta pri upisu u Vrtić.

Prednost imaju :
* djeca  žrtava i invalida  Domovinskog rata
* djeca  bez oba roditelja, u udomiteljskoj obitelji ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
* teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja
* djeca  samohranih  zaposlenih  roditelja
* djeca  iz obitelji s troje i više djece
* djeca  s teškoćama u razvoju
* djeca  u obitelji koja živi u teškim socijalnim uvjetima
* djeca  čiji roditelji primaju doplatak za djecu

Pobliže informacije o načinu podnošenja prijave za upis i postupku upisa možete dobiti u Vrtiću, na tel. 021 620 444 ili na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Starim polaznicima osigurava se upis u novu pedagošku godinu podnošenjem zahtjeva za upis – dobiva se u Vrtiću.

Prije podnošenja  zahtjeva za upis djece koja pohađaju Vrtić za novu pedagošku 2017./18. godinu podmiriti dospjele obaveze prema Vrtiću.

Rezultati upisa bit će objavljeni 03.07.2017. na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića .

Baška Voda, 09.05.2017.                              


Ravnateljica
Jasminka Križanović