DV Ježić Baška Voda

Podspiline 2,  Baška Voda, tel/fax: 021/ 620 444

 
 

Upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja 2015/16.

DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA
Klasa: 034-01/15-01/01
Urbroj: 2147/02-1-01-15-01

OGLAS
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./16.


Dječji vrtić Ježić Baška Voda primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja

od 28. svibnja do 11. lipnja 2015.

u vremenu od 7.00 - 11.00 i od 14.00 - 15.00. sati.


NOVI POLAZNICI

1. DOKUMENTI ZA UPIS:

1. popunjen zahtjev za upis ( dobiva se u vrtiću)
2. rodni list djeteta (preslika)
3. uvjerenje o prebivalištu djeteta
4. preslika važećih osobnih iskaznica roditelja/ staratelja ili potvrda o prebivalištu
5. liječnička potvrda djeteta o sposobnosti pohađanja vrtića
6. potvrda nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju
5. rješenje o skrbništvu
6. preslike dokumenata kojim se dokazuje prednost djeteta pri upisu u vrtić
(dijete dragovoljaca invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja- oba roditelja rade, u godini prije polaska u školu , iz obitelji troje i više djece, samohranih roditelja i uzetih na uzdržavanje)

Starim polaznicima osigurava se upis u novu pedagošku godinu podnošenjem zahtjeva za upis – dobiva se u vrtiću.

Prije podnošenja zahtjeva za upis djece koja pohađaju vrtić za novu pedagošku
2015. /16. godinu podmiriti dospjele obaveze prema vrtiću.


Ravnateljica
Jasminka Križanović